Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Rok 2018


 
Informácia o začatí konania - výrub drevín. KNC 972- 60, KNC 972-13.pdf(349.1 kB)Vyvesené dňa: 16.11.2018 - Zvesené dňa:
Oznámenie o začatí úz. konania .... - spevnené plochy, odvod dažďových vôd (Štiavnica).pdf(306 kB)Vyvesené dňa: 13.11.2018 - Zvesené dňa:
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (KNC 319-1).pdf(401.6 kB)Vyvesené dňa: 13.11.2018 - Zvesené dňa:
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Výsledky.pdf(375.3 kB)Vyvesené dňa: 12.11.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 319-1, k.ú. Liptovský Ján).pdf(380.2 kB)Vyvesené dňa: 08.11.2018 - Zvesené dňa:
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o zmene v poradí kandidátov (poslanci).pdf(185.1 kB)Vyvesené dňa: 06.11.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP.pdf(86.4 kB)Vyvesené dňa: 22.10.2018 - Zvesené dňa: 06.11.2018
16-GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY - Obec Liptovský Ján.pdf(352.1 kB)Vyvesené dňa: 10.10.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
OkÚ ZA - Verejná vyhláška - návrh programu starostlivosti o lesy... (Lesný celok Demänová).pdf(37.6 kB)Vyvesené dňa: 24.09.2018 - Zvesené dňa: 13.10.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne.pdf(83.3 kB)Vyvesené dňa: 24.09.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce Liptovský Ján.pdf(52.3 kB)Vyvesené dňa: 24.09.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Oznámenie o doručení písomnosti - Anton Maga.pdf(416.9 kB)Vyvesené dňa: 21.09.2018 - Zvesené dňa: 09.10.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti.pdf(32.5 kB)Vyvesené dňa: 10.09.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Vyhlásenie kandidáta a podpisové hárky - lehota.pdf(181.7 kB)Vyvesené dňa: 05.09.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.pdf(266.4 kB)Vyvesené dňa: 30.08.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Menovanie zapisovateľky.pdf(277.2 kB)Vyvesené dňa: 30.08.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov a Oznámenie o počte poslancov.pdf(57.5 kB)Vyvesené dňa: 16.08.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Modernizácia žel. trate LM-PP - zámer.pdf(99.8 kB)Vyvesené dňa: 01.08.2018 - Zvesené dňa: 22.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Vyhlásenie volieb.pdf(44.2 kB)Vyvesené dňa: 13.07.2018 - Zvesené dňa: 23.11.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča.pdf(177.8 kB)Vyvesené dňa: 13.07.2018 - Zvesené dňa: 21.07.2018
OkÚ ŽP LM - Zámer -  Chránený strom - Jedle na Puchalkách.pdf(195.2 kB)Vyvesené dňa: 06.07.2018 - Zvesené dňa: 21.07.2018
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 2007 k.ú. L.J. (Zahustenie TS Na Močiaroch).pdf(50.7 kB)Vyvesené dňa: 14.06.2018 - Zvesené dňa: 02.07.2018
Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP.pdf(90.6 kB)Vyvesené dňa: 14.06.2018 - Zvesené dňa: 02.07.2018
Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb obce Liptovský Ján (2018-2022).pdf(1.1 MB)Vyvesené dňa: 14.06.2018 - Zvesené dňa:
Oznámenie o začatí úz konania.... (Liptovský Ondrej, verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie).pdf(909.3 kB)Vyvesené dňa: 08.06.2018 - Zvesené dňa: 25.05.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 568-3).pdf(354.2 kB)Vyvesené dňa: 23.05.2018 - Zvesené dňa: 30.05.2018
Pozvánka - Verejné zhromaždenie občanov č. 2 , štúdia Kaďa - Teplica.pdf(302.2 kB)Vyvesené dňa: 18.05.2018 - Zvesené dňa: 28.05.2018
Zámer obce predať nehnuteľnost - pozemok KNC 223-2, k.ô. Liptovský Ján.pdf(201.6 kB)Vyvesené dňa: 09.05.2018 - Zvesené dňa: 01.06.2018
Podanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia – výzva (Železnice SR).pdf(348.3 kB)Vyvesené dňa: 07.05.2018 - Zvesené dňa: 22.05.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 572-1).pdf(357.9 kB)Vyvesené dňa: 24.04.2018 - Zvesené dňa: 03.05.2018
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby -FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves.pdf(1.4 MB)Vyvesené dňa: 19.04.2018 - Zvesené dňa: 04.05.2018
- Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP.pdf(85.4 kB)Vyvesené dňa: 13.04.2018 - Zvesené dňa: 30.04.2018
Rozhodnutie o umiestnení dočasnej stavby - Nová základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete – stožiar „ LMLIJ,a.s. s prípojkou NN.pdf(1.1 MB)Vyvesené dňa: 10.04.2018 - Zvesené dňa: 25.04.2018
Pozvánka na verejný hovor Revitalizácia areálu Kaďa - Teplica.pdf(406.4 kB)Vyvesené dňa: 09.04.2018 - Zvesené dňa: 17.04.2018
Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.pdf(1.5 MB)Vyvesené dňa: 06.04.2018 - Zvesené dňa:
Verejná vyhláška - zákaz vstupu na lesné pozemky PS Hybe v Jánskej doline do 23.6.2018.pdf(200.8 kB)Vyvesené dňa: 03.04.2018 - Zvesené dňa: 25.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania - Modernizácia žel. trate, úsek LM-PP - 5. etapa.pdf(256.7 kB)Vyvesené dňa: 22.03.2018 - Zvesené dňa: 06.04.2018
OkÚZA - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (Modernizácia žel. trate LM-PP) z 5.3.2018.pdf(80 kB)Vyvesené dňa: 12.03.2018 - Zvesené dňa: 27. 03. 2018
Oznámenie o začatí územného konania - „Nová základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete – stožiar „LMLIJ“ s prípojkou NN „.pdf(327.5 kB)Vyvesené dňa: 05.03.2018 - Zvesené dňa: 04. 04. 2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 417 a 418).pdf(224.9 kB)Vyvesené dňa: 05.03.2018 - Zvesené dňa: 12.03.2018
OkÚZA - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (Modernizácia žel. trate LM-PP) 6x.pdf(509.8 kB)Vyvesené dňa: 05.03.2018 - Zvesené dňa: 20.03.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 3428-28).pdf(45.7 kB)Vyvesené dňa: 28.02.2018 - Zvesené dňa: 07.03.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 3428-29).pdf(44 kB)Vyvesené dňa: 28.02.2018 - Zvesené dňa: 07.03.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 3428-30).pdf(44.5 kB)Vyvesené dňa: 28.02.2018 - Zvesené dňa: 07.03.2018
Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 3428-31).pdf(43.1 kB)Vyvesené dňa: 28.02.2018 - Zvesené dňa: 07.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves - líniová stavba.pdf(588.8 kB)Vyvesené dňa: 26.02.2018 - Zvesené dňa: 14.03.2018
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (KNC 572-8).pdf(44.5 kB)Vyvesené dňa: 08.02.2018 - Zvesené dňa: 13.02.2018
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (KNC 572-9).pdf(43.7 kB)Vyvesené dňa: 08.02.2018 - Zvesené dňa: 13.02.2018
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (KNC 446-2 k.ú. Podtureň).pdf(43.6 kB)Vyvesené dňa: 31.01.2018 - Zvesené dňa: 08.02.2018
Inf. o začatí vyvlastňovacieho konania (Modernizácia žel. trate LM-PP) - 6.pdf(75 kB)Vyvesené dňa: 09.01.2018 - Zvesené dňa: 24.01.2018
Inf. o začatí vyvlastňovacieho konania (Modernizácia žel. trate LM-PP) - 5.pdf(83.8 kB)Vyvesené dňa: 02.01.2018 - Zvesené dňa: 17.01.2018

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka