Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná knižnica

Obecná knižnica obce Liptovský Ján

Obecná knižnica obce Liiptovský Ján je organizačnou zložkou príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Liptovský Ján.  Nachádza sa v priestoroch Kultúrneho domu na adrese Jána Čajaka 132, Liptovský Ján. Otvorená je každú stredu v čase od 13.30 do 17.30 hod.

 

Cenník poplatkov za služby a sankčné poplatky

1. Ročný členský poplatok:

a) deti a mládež do dovŕšenia 15 roku                          0,50 €

b) dospelí používatelia:                                                 1,00 €

2. Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty podľa § 544 Občianskeho zákonníka,  

- za 1.upomienku              0,50 €

- za 2.upomienku              1,00 €

- za 3.upomienku              1,50 €

 

Knižničný poriadok

 1. Obecná knižnica v Liptovskom Jáne je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Vo svojej územnej pôsobnosti plní kultúrno-spoločenské poslanie.
 2. Knižničný fond tvoria knihy a periodiká, informačný fond tvorí menný katalóg.
 3. Fondy, katalógy a zariadenie knižnice sú majetkom príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Liptovský Ján. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
 4. Členom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia (turisti, rekreanti, chalupári...) po vyplnení prihlášky za čitateľa.
 5. Knižnica poskytuje: výpožičné služby prezenčné ( v knižnici) a absenčné (mimo priestorov knižnice)

 Výpožičný poriadok

 1. Výpožičný poriadok stanovuje podmienky a spôsob výpožičiek, výpožičné lehoty a sankcie za nedodržanie výpožičných podmienok.
 2. Všetky služby knižnice sú bezplatné.
 3. Výpožičná doba sa stanovuje na 3 mesiace, potom je používateľ povinný požiadať o predĺženie výpožičnej doby.
 4. Používateľ si môže naraz požičať najviac 10 kníh a 10 periodík okrem najnovších čísel, ktoré ostávajú v knižnici na prezenčné výpožičky.
 5. Používate je povinný vrátiť knihy a periodiká v takom stave, v akom ho prevzal. Zakázané je vytrhávať alebo vystrihovať časti kníh a periodík, písať do nich poznámky a pod.
 6. Stratenú knihu je čitateľ povinný nahradiť tým istým titulom, prípadne uhradiťdvojnásobok hodnoty knihy.
 7. Ak čitateľ hrubým spôsobom porušíKnižničný a výpožičný poriadok, môžemu knihovník zrušiť členstvo

 

 

       

       

         


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka