Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o spoločnosti

Akciová spoločnosť  Svätojánske Kúpele,  a.s. , so sídlom Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján,  IČO:48146226, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli : Sa , vo vložke 10859/L , od 05.05.2015 ,  vzniknutá na základe vydanej zakladateľskej listiny , vo forme notárskej zápisnice , v zmysle ustanovení §§ 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, vyhlásením jediného zakladateľa – Obce Liptovský Ján , zastúpeného štatutárnym zástupcom a povereným na tento úkon – starostom Mgr. Jurajom Filom , má jediného akcionára Obec Liptovský Ján.

Akciová spoločnosť má základné imanie vo výške 115 000 EUR , ktorého hodnote zodpovedá jediná kmeňová akcia  v listinnej podobe , na meno / Obec Liptovský Ján/  vydaná akcionárom.

Akcionár je zapísaný v centrálnom depozitári cenných papierov Slovenskej republiky.

Podľa zakladateľskej listiny a prijatých stanov akciovej spoločnosti  Svätojánske Kúpele,  a.s. , akciová spoločnosť má 3 /troch/ členov predstavenstva a 3 /troch/ členov dozornej rady, ktorí boli jediným akcionárom menovaní z radov členov Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Ján.

Títo funkcionári akciovej spoločnosti sú aj takto zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovať za spoločnosť môžu obaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka