Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností  a petícií,  kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šiestich rokov.

 

Funkciu hlavného kontrolóra a  jeho kompetencie podrobne upravuje § 18  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Hlavným kontrolórom obce Liptovský Ján je Ing. Ľubomír Oravec, funkčné obdobie:    23.06.2015-22.06.2021.


 

Dokumenty na stiahnutie

Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2014

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2015 - 1

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2015 - 2

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2016

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2017

 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka