Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obceVytlačiť
 

 Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa článku 5 bod 5 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v stavbe súpisné č. 95,

Športová hala, postavenej na pozemku parc. č. KNC 568/7 zapísanej na LV č. 564, k. ú. obec Liptovský Ján, list vlastníctva vedený na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor a to Televýchovnej jednote Štart Liptovský Ján, so sídlom Kúpeľná 95, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 14222663 na dobu určitú za cenu 1,00 Eur/m²/ročne.
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce Liptovský Ján dňa: 03.09.2019
 


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka