Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Novela Zákona o správnych poplatkochVytlačiť
 

V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Výška nektorých správnych poplatkov sa zmenila nasledovne:

 

VŠEOBECNÁ  SPRÁVA

 

Položka 2

  a)   Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov, evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu             z    1,50   eura na  2 €

   c)   Osvedčenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,   registrov listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných   spisov   v   úradnej úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu v   slovenskom jazyku          z 1,50   eura na 2 €

 

Položka 3

1.   Osvedčenie     

a)   podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý   podpis          z 1,50 eura  na 2 €       

                                             

VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Položka 16

Nahliadnutie   do   matrík,   za   každý   zväzok   matrík           z 1,50   eura na 2 €

 

Nová položka : Položka 17

  a)   Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá    nastala   v  cudzine   do   osobitnej   matriky            10   eur

   b)   Príprava   podkladov   k   uzavretiu   manželstva   pred   orgánom registrovanej   cirkvi   alebo   náboženskej   spoločnosti           10   eur

 

Položka 18

  a)   Povolenie   uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušnýmmatričným   úradom     medzi   štátnymi   občanmi   Slovenskej republiky          zo 16,50   eura na 20 €

   b)  Uzavretie   manželstva   pred   iným   než   príslušným   matričným  úradom    medzi   štátnymi   občanmi   Slovenskej    republiky           zo 16,50   eura na 20 €

   c)   Povolenie     uzavrieť     manželstvo    mimo    určenej     doby          zo 16,50   eura  na 20 €

   d)   Povolenie     uzavrieť     manželstvo     mimo   úradne   určenej miestnosti           zo 66   eur na 70 €

   e)   Povolenie   uzavrieť   manželstvo   pred   iným   než   príslušným matričným   úradom   medzi   štátnym   občanom    Slovenskej republiky   a   cudzincom   alebo   medzi   cudzincami           z 33   eur na 35 €

   f)   Uzavretie   manželstva   medzi   štátnym   občanom    Slovenskejrepubliky   a   cudzincom           zo 66   eur na 70 €

   g)   Uzavretie   manželstva   medzi   cudzincami           zo 165,50   eura   na 200 €

   h)   Uzavretie   manželstva,   ak   ani   jeden   zo   snúbencov     nemá na   území   Slovenskej   republiky   trvalý   pobyt          z 99   eur na 200 €

Plné znenie zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 1. 1. 2018.


 
 

Mapa obce Liptovský Ján

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

  • Štvrtok5-1graphic-icon
  • Piatok1-13graphic-icon
  • Sobota-2-12graphic-icon

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka