Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Trieďme odpad, má to zmysel (čo všetko sa dá vyrobiť z triedeného odpadu)

rccl.pngZaujíma Vás, aký význam má triedenie odpadu, ako aj čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka informačnému letáku "Trieďme odpad má to zmysel".

viac...


 

Zápis do materskej školy

zssmslj.pngZákladná škola s materskou školou, Starojánska ulica  11/11, Liptovský Ján oznamuje, že zápis na šk. rok 2019/2020 sa uskutoční od 24.4.2019 do 26.4.2019  od 14,00 do 16,00 hod. Žiadosti o prijatie do MŠ budú vydávané od 15.4. do 17.4. 2019  od 14,00 do 16,00 hod.

 

viac...


 

Prerušenie prevádzky materskej školy - veľkonočné prázdniny

cloud.pngZákladná škola s materskou školou v Liptovskom Jáne oznamuje rodičom, že v dňoch 18. až  23. apríla 2019 (počas veľkonočných  prázdnin) bude prevádzka  materskej školy zatvorená.

viac...


 

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

logo.pngStredoslovenská distribučná a.s.  oznamuje, že v obci Liptovský Ján bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.dňa:

* 02.05.2019;

* 08.04.2019.

Podrobný zoznam odberných miest v prílohách na stiahnutie.

 

viac...


 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš informuje

HaZZ.pngOchrana lesov pred požiarmi nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných  zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

..

viac...


 

informácie o význame značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi

envipak.pngV obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. 

viac...


 

Zumba s Ankou

Plagát - Zumba s Ankou.jpgZumba s Ankou

Kultúrny dom v Liptovskom Jáne, každý pondelok a stredu o 17.00 hod. Začíname už 11. 3. 2019.

viac...


 

SKI & AQUA BUS

ski aqua bus.pngOd 21.2.2019 skibus na žltej linke

premáva opäť podla grafikonu

až k hotelu Alexandra Wellnwss Hotel.

viac...


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Liptovský Ján za kalendárny rok 2018 je: 20,723  %. Sadza poplatku pre ...

viac...


 

Oznámenie o registrácii chovov ošípaných + informácie o africkom more ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.

viac...


 

Enja Rúčková: Zápisky z frontu (1941-1943) - kniha spomienok Mateja Oravca, občana Liptovského Jána

obálka -zapisky-z-frontu-1941-1943.jpg V decembri 2018 vo vydavateľstve Elist vychádza kniha autentických spomienok občana Liptovského Jána Mateja Oravca "Zápisky z frontu (1941-1943)", doplnená o informačne nasýtený úvod PhDr. Petra Víteka a o dobové fotografie zo Štátneho archívu.

viac...


 

Noviny z Jána - nové číslo

2018053_LJAN_NOVINY_OKTOBER.jpg Noviny z Jána číslo 3/2018

viac...


 

Úradné oznamy

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-109-1 - AVIA A31.1.L-valník

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému  vozidlu Avia A 31.1.L,valník

viac...


 

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-110-1 - AVIA A31.1.L-skriňa

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej  zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému  vozidlu Avia A 31.1.N,  skriňa

viac...


 

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-111-1 - Multicar M25, valník

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému vozidlu  Multicar M25, valník.

viac...


 

Zasadnutia obecného zastupieteľstva

- Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo dňa 2. 4. 2019.

viac...


 

Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Dokument k stiahnutiu v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie pre voliča

vlajka eu.jpegVoľby do Európskeho parlamentu, sobota 25. mája 2019.

-  Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

viac...


 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Liptovský Ján

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č.6.

viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - informácie

Prezidentska  standarda SR.png Voľby prezidenta Slovenskej republiky, sobota 16. marca 2019.

- Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Liptovský Ján - 2. kolo

viac...


 

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje kategória ochranných lesov pre lesný celok Demänová

Rozhodnutie je prístupné aj na www.minv.sk v záložke - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie.
Podrobnosti v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Verejná vyhláška - - Apartmánový dom Štiavnica

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Apartmánový dom Štiavnica,  C KN 342819,   k.ú. L. Ján.
Podrobnosti v častí: Úradná tabuľa
viac...


 

 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka