Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Aktuálne oznamy

informácie o význame značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi

envipak.pngV obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. 

viac...


 

Zumba s Ankou

Plagát - Zumba s Ankou.jpgZumba s Ankou

Kultúrny dom v Liptovskom Jáne, každý pondelok a stredu o 17.00 hod. Začíname už 11. 3. 2019.

viac...


 

SKI & AQUA BUS

ski aqua bus.pngOd 21.2.2019 skibus na žltej linke

premáva opäť podla grafikonu

až k hotelu Alexandra Wellnwss Hotel.

viac...


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Liptovský Ján za kalendárny rok 2018 je: 20,723  %. Sadza poplatku pre ...

viac...


 

Vykurovacia sezóna - odporúčania OR HaZZ Liptovský Mikuláš

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä pri nedodržaní technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť ...

viac...


 

Oznámenie o registrácii chovov ošípaných + informácie o africkom more ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.

viac...


 

Enja Rúčková: Zápisky z frontu (1941-1943) - kniha spomienok Mateja Oravca, občana Liptovského Jána

obálka -zapisky-z-frontu-1941-1943.jpg V decembri 2018 vo vydavateľstve Elist vychádza kniha autentických spomienok občana Liptovského Jána Mateja Oravca "Zápisky z frontu (1941-1943)", doplnená o informačne nasýtený úvod PhDr. Petra Víteka a o dobové fotografie zo Štátneho archívu.

viac...


 

Noviny z Jána - nové číslo

2018053_LJAN_NOVINY_OKTOBER.jpg Noviny z Jána číslo 3/2018

viac...


 

Úradné oznamy

Zasadnutia obecného zastupieteľstva

-  Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo dňa 12. 3. 2019.

viac...


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obec Liptovský Ján ,  Ulica Jána Kalinčiaka č.39/3, 032 03 Liptovský Ján  na základe žiadosti  zo dňa 13.3.2019 o výrub náletových drevín – 20 ks a 20 ks kríky  na pozemku  parc.č. KN C 972/4 trvalý trávny porast a C KN č. 972/7 trvalý trávny porast   vedené na liste vlastníctva č. 817 a 2065 pre k.ú.Liptovský Ján  , oznamuje ...

viac...


 

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje kategória ochranných lesov pre lesný celok Demänová

Rozhodnutie je prístupné aj na www.minv.sk v záložke - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie.
Podrobnosti v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

 Zabezpečenie služby vyhotovenie a schválenie dokumentácie v rozsahu  „Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Liptovský Ján“.

viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - informácie

Prezidentska  standarda SR.png Voľby prezidenta Slovenskej republiky, sobota 16. marca 2019.

- Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Liptovský Ján - 1. kolo

viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vývy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

"Záhradné kompostéry 900 l"

viac...


 

Verejná vyhláška - - Apartmánový dom Štiavnica

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Apartmánový dom Štiavnica,  C KN 342819,   k.ú. L. Ján.
Podrobnosti v častí: Úradná tabuľa
viac...


 

Plnenie rozpočtu za rok 2018

Podrobné údaje o plnení rozpočtu za rok 2018 v časti:  Rozpočet obce.
viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie pre voliča

vlajka eu.jpegVoľby do Európskeho parlamentu, sobota 25. mája 2019.

- Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

viac...


 

 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka