Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Tvorivé dieľne v Piesočkove

piesockovo.jpg
Kazdú augustovú stredu od 16.00 do 19.00 hod. v areáli Piesočkovo pri Hoteli Strachanovka v Jánskej doline (v prípade nepriaznivé počasia vo veľkej herni Hotela Strachanovka).
Detský animačný program s profesionálnou skúsenou animátorkou. Aktivity pre väčšie i menšie deti.

viac...


 

Karate klub MŠK Liptovský Hrádok - nábor

karate LH.png

Karate klub MŠK Liptovský Hrádok organizuje nábor nových členov. Všetky deti od 6 rokov, ktoré sa chcú naučiť základy sebaobrany, prípadne zúčastniť sa súťaží na Slovensku, neskôr aj v zahraničí, alebo sa len zdokonaliť v kontrole svojho tela, naučiť sa etike a disciplíne sú vítané.

viac...


 

Svätojánsky grif 2019

Svätpjánsky grif 2019- banner.jpg

6. ročník festivalu ľudovej hudby, spevu, tanca a remesiel.

11. august 2019, areál Penziónu Horec, Liptovský Ján.

...podujatie aj pre rodiny s deťmi

viac...


 

Kultúrne centrum Liptovský Ján - výstavy LETO 2019

Plagát - Výstava  modelov.jpgPlagát - výstava  fotografií Staníkovci.png

Srdečné pozývame občanov a návštevníkov obce na prehliadku nových  výstav v priestoroch Kultúrneho centra Liptovský Ján,

viac...


 

Bylinková potulka

Bylinková potulka banner 2019.jpgPekný vlas aj dobrý hlas, telu osvieženie, duši pohladenie a mnohé iné služby ponúkajú naše bežne rastúce bylinky.

Srdečne Vás pozývame na Bylinkovú potulku, t.j. prechádzku po blízkom okolí Liptovského Jána spojenú s rozprávaním o liečivých bylinkách, ktoré uvidíme po ceste.

viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Hazz_znak.pngOkresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši  vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 14.06.2019 od 7.00 hod. - do odvolania.

viac...


 

Zmena cestovného poriadku

ARRIVA LIORBUS.jpgSpoločnosť ARRIVA Liorbus a.s. oznamuje, že k 09.06.2019 (nedeľa) dochádza k zmene cestovného poriadku na linke 505415  L. Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves – Lipt. Ján.

viac...


 

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

eniv pak.jpgPlechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.

viac...


 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš informuje

HaZZ.pngOchrana lesov pred požiarmi nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných  zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

..

viac...


 

Úradné oznamy

Zasadnutia obecného zastupieteľstva

-  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa bude konať dňa 26.8.2019

viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky: Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Liptovský Ján II.

viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Spojené územné  a stavebné  povolenie na stavbu „Spoločná kanalizačná prípojka“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001), C KN 838 (E KN 278/2) katastrálne územie Liptovský Ján.

viac...


 

Územný plán obce Liptovský Ján – zmeny a doplnky č. 6 - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente .

Na obec Liptovský Ján bolo dňa 24.6.2019 doručené oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Liptovský Ján –zmeny a doplnky č. 6" .  Do oznámenia možno  nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liptovskom Jáne v pracovných dňoch od 8.00hod. do 15.00 hod, v lehote 15 dní od zverejnenia.

viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania nariadenie ústneho pojednávania, -verejná vyhláška - „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“, Podtureň

Označenie stavby: stavby „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“ „  k.ú. Podtureň parc.č.  C KN v členení :

viac...


 

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovský Ján č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v Základnej škole s materskou školou, Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján.

viac...


 

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján - oznámenie

Obec Liptovský Ján, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján" oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

viac...


 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Liptovský Ján

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č.6.

viac...


 

 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka