Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

Upútavky na oznamy

Prezentácia štúdie - Revitalizácia prírodného kúpaliska „KAĎA“ a minerálneho prameňa „TEPLICA“

Kaďa - Teplica.png

Dňa 16. 4. 2018 bola na verejnom hovore v Kultúrneho dome v Liptovskom Jáne predstavená štúdia Revitalizácia prírodného kúpaliska „KAĎA“ a minerálneho prameňa „TEPLICA“.

Štúdiu si môžete pozrieť v súbore na stiahnutie.
Podnety a pripomienky môžete doručiť do 15. mája 2018  písomne na Obecný úrad v Liptovskom Jáne, prípadne e-mailom na adresu prohu@prohu.sk alebo starosta@liptovskyjan.sk.
Štúdia  je duševným vlastníct ...viac...


 

Úradná tabuľa

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ján č. 2/2018 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská - cintoríny v obci Liptovský Ján

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ján č. 3/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Liptovský Ján.

-  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín (KNC 572/1 k.ú. Liptovský Ján)

- Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves

-  Pozvánka na zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa bude konať dňa 16. apríla 2018

- Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP

- Rozhodnutie o umiestnení dočasnej stavby - Nová základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete – stožiar „ LMLIJ,a.s. s prípojkou NN")

- Verejná vyhláška -  zákaz vstupu na lesné pozemky PS Hybe v Jánskej doline do 23.6.2018

- Žiadosť o stavebné povolenie - Stavebné úpravy a nadstavba objektu na apartmánový dom Štiavnica

viac...


 

Vyhlásenie ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši podľa §4 písm. b)   a s § 21 písm. a)  v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a s § 2 ods. 1  vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky    č. 121/2002 Z.z o požiarne prevencii v znení neskorších predpisov
Vyhlasuje
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemko ...viac...


 

Novela Zákona o správnych poplatkoch

V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Výška nektorých správnych poplatkov sa zmenila nasledovne:
 
VŠEOBECNÁ  SPRÁVA
 
Položka 2
  a)   Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   listin ...viac...


 

Farma Východná - ponuka voľných pracovných miest

Farma Východná ponúka voľné pracovné miesta v živočíšnej výrobe ako dojič, dojička, ošetrovateľ hovädzieho dobytka. Ponúkame možnosť ubytovania v sume 1,- € . Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. číslach 0911 407 497, 0903 527 475.
viac...


 

Určenie orientačných čísel v obci Liptovský Ján

K jednotlivým súpisným číslam na uliciach v obci Liptovský Ján boli v týchto dňoch určené orientačné čísla.  Zoznam súpisných čísel a k ním priradených oriantačných čísel nájdete na tejto stránke.

Pridelením orientačných čísel  došlo k zmene adresy trvalého pobytu občanov a vznila tak  povinnosť vymeniť si občiansky preukaz.

 

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje že v  obci Liptovský Ján bude  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.
Obmedzená distribúcia elektriny bude na Ulici do Políka a na ulici Breh
dňa 10.05.2018 v čase od 08:00 do 15:30 hod.
Presný zoznam odberných miest v súbore na stiahnutie:
viac...


 

Upozornenia - Zákaz vypaľovania trávnatých porastov a ochrana lesov pred požiarmi

Zákaz vypaľovania trávnatých porastov
Z celkového počtu požiarov predstavujú požiare v prírodnom prostredí podstatnú časť. V minulom roku zaznamenali hasiči 7326 takýchto prípadov, čo je v porovnaní s vlaňajším rokom viac o 1 782 prípadov, t.j. nárast o 32 %. Pri týchto požiaroch bolo 7 osôb usmrtených a 30 zranených. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov. V dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov vzniklo ...viac...


 

Noviny z Jána - nové číslo

NzJ12018.png

Noviny z Jána č. 1/2018

viac...


 

ZŠ s MŠ Liptovský Ján - Oznam o zápise detí do materskej školy, šk.r. 2018/2019

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Liptovskom Jáne v zmysle § 3 ods. 2 vyhl.  MŠ SR 306/2008 o materskej škole zverejňuje oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 :

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 26. marca do 6. apríla  2018.

Zákonný zástupca dieťaťa si vyzdvihne od 26.marca do 6.apríla v čase od 14.00 do 16.00 hod. v MŠ tlačivo : Žiadosť o prijatie...

viac...


 

Park MINI SLOVENSKO - Európsky rok Kultúrneho dedičstva 2018

logo.png

Rok 2018 bol Európskou úniou nazvaný rokom Kultúrneho dedičstva pod patronátmi ministerstiev kultúry jednotlivých členských krajín. (ERKD2018 / EYCH2018)
Na základe rozhodnutia Odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR, ktorý posúdil náš Park MINI SLOVENSKO, sme oprávnení vzhľadom na prínos k hlavnému cieľu tejto výnimočnej udalosti t.j.
„zvýšeniu povedomia o priaznivom vplyve európskeho kultúrneho dedičstva na ekonomi ...viac...


 

Zdravotné cvičenia JDS - Kultúrne centrum Liptovský Ján

Plagát - Zdravotné cvičenie JDS.jpg

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovskom Jáne pozýva občanov na pravidelné "Zdravotné cvičenia", ktoré sa uskutočnia každú stredu od 16.00 hod. v priestoroch Kultúrneho centra Liptovský Ján (kultúrny dom). Kontakt: 0903 227 221. Vstup je voľný.
.
viac...


 

Pracovná ponuka - CBS VEREX

Spoločnosť CBA VEREX a.s.
hľadá nových spolupracovníkov  na pozíciu:
*zástupca vedúceho
*obchodný pracovník
do prevádzky:  Liptovský Hrádok, ul. Belanská
a
*obchodný pracovník
*skladník
do prevádzky: Liptovský Hrádok, DM Maximax
Kontaktná osoba: Erika Mrvová, 0911 094 528, 044 55 33 117, mrvova@verex.sk
Adresa spoločnosti: CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01  Liptovský Mi ...viac...


 

Výstava hačkovaných výrobkov - Expozícia Naše dedičstvo

Výstava -Hačkovanie - ZO JDS LJ.jpg

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Liptovský Ján Vás srdečne pozýva na výstavu háčkovaných výrobkov pani Kvetoslavy Balážovej v rámci  expozície "Naše dedičstvo".
Expozíciu môžete navštíviť každý pondelok v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. a každý utorok v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod. na prvom poschodí budovy obchodu COOP Jednota v Liptovskom Jáne.

viac...


 

Zber starého papiera - termíny zberu na rok 2018

Termíny zberu starého papiera prostredníctvom výkupu spoločnosťou  Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v roku 2018.

viac...


 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti? Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník? Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka