Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

Upútavky na oznamy

Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba - Oznámenie o sanitačných dňoch

Strachanovka - sanitačné dni 2018.png

Milí hostia,
v dňoch 19. - 28. 11. 2018 bude Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba uzatvorený z dôvodu pravidelnej sanitácie a rekonštrukcie. Počas týchto dní budeme hotel pripravovať, aby ste sa u nás cítili aj v ďalšom období komfortne a radi sa k nám aj naďalej vracali.
Pre všetkých hostí hotel otvoríme opäť vo štvrtok 29. 11, 2018.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
 
www.strachanovka.sk
 

viac...


 

Úradná tabuľa

- Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. KN C 972/60  KN C 972/13

- Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - Modernizácia žel. trate (LM - PP)

- Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie   ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .(Spevnené plochy,  Odvedenie dažďových vôd  - Štiavnica)

- Oznámenie o začatí konania -  výrub drevín (KNC 319/1, k.ú. Liptovský Ján)

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Výsledky

- Pozvánka na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa bude konať dňa 19. novembra 2018.

- Informácia o začatí konania - výrub drevín (KNC 319/1, k.ú. Liptovský Ján)

- Uznesenia a zápisnica zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo 29. októbra 2018.

- Všeobecne záväzné  nariadenie obce Liptovský Ján č. 5/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

- Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP

- Uznesenia a zápisnica zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo dňa 5. októbra 2018.

-  Návrh Rozpočtu obce Liptovský Ján na roky 2019, 2020, 2021

- Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne.

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce Liptovský Ján

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnost

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Vyhlásenie kandidáta a podpisové hárky - lehota

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.a Menovanie zapisovateľky

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov a Oznámenie o počte poslancov

- Voľby do orgánov samosprávy obcí - Vyhlásenie volieb a  informácie pre voliča

- Žiadosť o stavebné povolenie - Stavebné úpravy a nadstavba objektu na apartmánový dom Štiavnica.

viac...


 

Voľby do samosprávy obcí 2018 - Výsledky

Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Liptovský Ján konaných 10. novembra 2018
 
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov               842     
 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                       562                                 
 
Počet odovzdaných obálok                                                               562                                      ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko 6.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018.
Zároveň svojim rozhodnutím určil aj ďalšie 4 lehoty, ktoré súvisia s voľbami starostov (primátorov) a poslancov
1. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
2. lehot ...viac...


 

Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o zmene v poradí kandidátov (poslanci) !

OZNAM
 
Vážení voliči, oznamujeme Vám, že pri tlači Hlasovacích lístkov došlo k zmene v poradí kandidátov.
Zmena :
č. 6    Katarína Ilavská Budová , 35 r., živnostníčka, Šanca
č. 7    Ferdinand Jančuška , 38 r., vedúci autodielne, nezávislý kandidát
 
Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie: Katarína Šúleková, v.r.
viac...


 

Zber zeleného odpadu v obci Liptovský Ján - predĺženie termínu zberu

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na početné žiadosti a priaznivé počasie sa termín zberu zeleného odpadu predlžuje. Posledným dňom zberu bude pondelok 26.11.2018.
Ostatné podmienky zberu sú nezmenené, t.z. vývoz sa uskutočňuje v pondelky, vrecia so zeleným odpadom môžu občania vykladať na ulicu pred svoj dom najneskôr do 8.00 h v deň vývozu..
viac...


 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.

obrazok.png

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.
Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.
Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:
a/ Aktívny  mládežník- mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju oboha ...viac...


 

Stredoslovenská distribučná a.s. - oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 28.11.2018

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.  oznamuje, že v obci Liptovský Ján bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Obmedzená distribúcia elektriny bude:
* 28.11.2018 v čase od 8.00 do 11.30 hod. . - zoznam odberných miest v súbore na stiahnutie (ulica Na močiaroch)
viac...


 

Oznam - Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján

Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján oznamuje
vykonávanie ťažby dreva v lokalite pri Medokýši v termíne od 8. 10. 2018 (pondelok) až do odvolania. Ťažba bude vykonávaná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h na úseku Borová Sihoť (hojdací most) - Medokýš (prameň).
Upozorňujeme obyvateľov, že v uvedenom čase na tomto úseku platí úplný zákaz pohybu osôb a akýchkoľvek vozidiel.
Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovsk ...viac...


 

Noviny z Jána - nové číslo

Noviny z Jána 2-2018 c.jpg

Noviny z Jána č. 2/2018

viac...


 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka